Songtekst van Rachel Stamp: Superstars Of Heartache

Superstars Of Heartache


Self-pity is the death of the soul

Blue is the colour of my heart - the reason I'm not sleeping
Red is the colour of my eyes - I'm so sick of weeping
You were the one who led me here and now you're leaving
But don't pretend you don't think about sleeping with me

I gave you reason to love, I gave you reason to leave
I'll give u reason to hate me!
I'm such a bore, such a fucking whore

Superstar of Heartache

Purple is the colour of my dreams - Oh i'm such a cliche
And now I know my way 'round you, you're so easy
Black is the colour of my lips now I'm not breathing
You will never sleep without dreaming of me

I gave you reason to love, I gave you reason to leave
I'll give you reason to hate me!
I'm such a bore, such a fucking whore
Superstar of Heartache
I crash this car, I go too far - another reason to hate me!
I acted like a slut, got treated like a slut-

Superstar of Heartache

I gave you reason to love, I gave you reason to leave
I'll give you reason to hate me!
I'm such a bore, such a fucking whore
Superstar of Heartache
I crash this car, I go too far - another reason to hate me!
I acted like a slut, got treated like a slut-

Superstar of Heartache
Heartache
Heartache
HeartacheCaptcha
Liedje Rachel Stamp Superstars Of Heartache is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Superstars Of Heartachemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Rachel Stamp Superstars Of Heartache downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Superstars Of Heartache in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.