San Geronimo


somewhere up fifteen miles
sifting through crackling vinyl
lost memories of my youth
are coming into view

between lost hills divide
quietly we sleep inside
lost summers of my youth
i spent them all with you

take ways by withered creeks
lizards sunning in the streets
small kitten stretches through
green empty yards you knew

weekend in san geronimo
love how the starlit skies show
weekend in san geronimo
sentiment within me glows

somewhere up fifteen miles
barefoot on kitchen tile
where nights are warm and true
i'll spend them all with you

weekend in san geronimo
love how the starlit skies show
weekend in san geronimo
sentiment within me glowsCaptcha
Liedje Red House Painters San Geronimo is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied San Geronimomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Red House Painters San Geronimo downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje San Geronimo in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.