Man On The Moon


Mott the Hoople and the game of Life Yeah, yeah, yeah, yeah
Andy Kaufman in the wrestling match Yeah, yeah, yeah, yeah
Monopoly, Twenty one, checkers, and chess Yeah, yeah, yeah, yeah
Mister Fred Blassie in a breakfast mess Yeah, yeah, yeah, yeah
Let's play Twister, let's play Risk Yeah, yeah, yeah, yeah
See you heaven if you make the list Yeah, yeah, yeah, yeah

Hey, Andy did you hear about this one? Tell me, are you locked in the punch?
Hey Andy are you goofing on Elvis? Hey, baby Are we losing touch?
If you believed they put a man on the moon, man on the moon
If you believe there's nothing up my sleeve, then nothing is cool

Moses went walking with the staff of wood Yeah, yeah, yeah, yeah
Newton got beaned by the apple good Yeah, yeah, yeah, yeah
Egypt was troubled by the horrible asp Yeah, yeah, yeah, yeah
Mister Charles Darwin had the gall to ask Yeah, yeah, yeah, yeah

Hey Andy did you hear about this one? Tell me, are you locked in the punch?
Hey, Andy are you goofing on Elvis? Hey, baby Are you having fun?
If you believed they put a man on the moon, man on the moon
If you believe there's nothing up my sleeve, then nothing is cool

Here's a little agit for the never-believer Yeah, yeah, yeah, yeah
Here's a little ghost for the offering Yeah, yeah, yeah, yeah
Here's a truck stop instead of Saint Peter's Yeah, yeah, yeah, yeah
Mister Andy Kaufman's gone wrestling [wrestling bears] Yeah, yeah, yeah, yeah

Hey Andy did you hear about this one? Tell me, are you locked in the punch?
Hey Andy are you goofing on Elvis, hey baby, are we losing touch?
If you believed they put a man on the moon, man on the moon
If you believe there's nothing up my sleeve, then nothing is coolCaptcha
Liedje R.E.M. Man On The Moon is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Man On The Moonmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje R.E.M. Man On The Moon downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Man On The Moon in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.