Don't Even Try


Why do you call
When I'm not
Feelin' you
(Baby)
Why can't you leave
Boy just walk away
When are you going
To understand
Ohha

What sort of things
They be tellin' you
I've got to stop them
From compelling you
Boy
They better stop
They're not
Hhelping you
Ohhha

Don't even try
Cuz I know that
You're not the one
Don't waste
Your time
Goodbye
Don'tcha cry
The game is done

I'm gonna tell you
Right here
Let this be
The last time
I'm gonna make it
So clear
Boy, you must be
Outcha mind
I'm gonna tell you
Right here
Let this be
The last time
I'm gonna make it
So clear
You must be
Outcha mind

Don't you lie
Don't you try
Say goodbye
It just
Won't work
Your head's
In the sky
Must be trippin'
Must be high
But there's
So much
I'm worth

I'm not stupid
I'm not a fool
I know
What I'm doin'
I went to school
You better listen
Do what you're told
My love's
More valuable
Than a pot of gold

I'm gonna tell you
Right here
Let this be
The last time
I'm gonna make it
So clear, boy
You must be
Outcha mind
I'm gonna tell you
Right here
Let this be
The last time
I'm gonna make it
So clear
Must be
Outcha your mind

Don't even try
Cuz I
Know that you're
Not the one
Don't waste
Your time
Goodbye
Don't you cry
The game is done
Don't even try
Cuz I know
That you're
Not the one
Don't waste
Your time,
Goodbye
Don't you cry
The game is doneCaptcha
Liedje Rihanna Don't Even Try is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Don't Even Trymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Rihanna Don't Even Try downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Don't Even Try in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.