Te Amo


Te amo, te amo
She says to me, I hear the pain in her voice
Then we danced underneath the candelabra she takes the lead
That's when I saw it in her eyes it's over

Chorus
Then she says te amo then she put her hand around me waist
I told her no,
She cries Te amo I told her I'm not gonna run away but let me go
My soul is crying, without asking why
I said te amo, wouldn't somebody tell me what she said
Don't it mean I love you
Think it means I love you
Don't it mean I love you

Te amo, te amo, she's scared to breathe
I hold her hand, I got no choice uhh
Pull me out on the beach, danced in the water, I start to leave
She's begging me and asking why it's over

Chorus
Then she says te amo then she put her hand around me waist
I told her no,
She cries Te amo I told her I'm not gonna run away, but let me go
My soul is crying, without asking why
I said te amo, wouldn't somebody tell me what she said
Don't it mean I love you
Think it means I love you
Don't it mean I love you
Think it means I love you

Listen we can dance, but you gotta watch your hands
Watch me all night, I'll move under the light, because I understand
That we all need love, and I'm not affraid
I feel the love, but I don't feel that way

Then she says te amo then she put her hand around me waist
I told her no,
She cries Te amo I told her I'm not gonna run away but let me go
My soul is crying, without asking why
I said te amo, wouldn't somebody tell me what she said
Don't it mean I love you
Think it means I love you
Don't it mean I love you
Don't it mean I love you
Think it means ï love youCaptcha
Liedje Rihanna Te Amo is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Te Amomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Rihanna Te Amo downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Te Amo in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.