Give It All


Break through the undertow, your hands I can't seem to find,
Pollution burns my tongue, cough words I can't speak so I

Stop my struggling, then I float to the surface,
Fill my lungs with air, then let it out

I give it all, now there's a reason why I sing,
So give it all, and it's these reasons that belong to me

Rock bottoms where we live, and still we dig these trenches,
To bury ourselves in them, backs breaking under tension

For far too long these voices, muffled by distances,
It's time to come to our senses, up from the dirt

We give it all, now there's a reason why I sing,
So give it all, and it's these reasons that belong to me

Breathe (breathe), the air we give (give), the life we live (live), our pulses racing distances,
(breathe) so wet my tongue (give), break into song (live), through seas of competition

So please believe your eyes, a sacrifice,
Is not what we had in our minds,
I'm coming home tonight, home tonight

We give it all, now there's a reason why I sing,
So give it all, and it's these reasons that belong to me

Today I offer all myself to this I'm living for my dying wish,
I give it all, now there's a reason, there's a reason, to give it allCaptcha
Liedje Rise Against Give It All is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Give It Allmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Rise Against Give It All downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Give It All in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.