Demon Speed


Raw deal institution
Wreck that I call myself
City slam penetration
Play it like a fool
Need born invention
Puts the war in your face
Payback time execution
Demon speed crackdown

Compute the kill
Blackmarket war
Damnation sings
Brain waves roar
Escape the pain
In a pit of power
Deep sixer sleep
Like a devil flower

Raw deal institution
Wreck that I call myself
City slam penetration
Play it like a fool
Need born invention
Puts the war in your face
Payback time execution
Demon speed crackdown

Give the world
Blood syphony
How low is your
False sypathy
Justice claws
A death horizon
Freak-zone flesh
Maggot man rising

I am your satisfaction
I am your memory
I am your suffocation
I am your sanity

Demon speed too fast for you
Cry in the night
So lonely
Obsession
The only
Money talks
You listen
Hungry game
Submission

Demon speed too fast for you
Innocent
The big time
Avenging
My mind
Generate
A smooth gain
Live in fear
With no pain
Demon speed too fast for you

Fade away in the silence
Speed racer baby is
Lost in love
I see a blood sucker soul
Come on baby push to shove
Squeeze a drop of mercy
Place yourself outside of life
I see a blood sucker soul
Come on baby push to shoveCaptcha
Liedje Rob Zombie Demon Speed is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Demon Speedmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Rob Zombie Demon Speed downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Demon Speed in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.