Songtekst van Rod Stewart: Twistin The Night Away

Twistin The Night Away


Let me tell you about a place, somewhere up in New York way
where the people are so gay, twistin' the night away
Here they have a lot of fun, puttin' trouble on the run
Oh man you'll find the old and young twistin' the night away

Here's a man in evening clothes, how he got here I don't know
but oh man, you ought to see him go, twistin' the night away
He's dancing with a chick in slacks, she's moving up and back
Oh man, there ain't nothing like twistin' the night away

Feel much better

Here's a fellow in blue jeans, who's dancing with an older queen
dolled up in her diamond rings, twistin' the night away
Man you ought to see her go, twistin' to the rock and roll
Here you'll find the young and the old twistin' the night away

They're twistin', twistin', everybody's doing great
They're twistin' man, twistin', they're twistin' the night away
Twistin', you know they're twistin', twistin' the night away
They're twistin', twistin', man twistin' the night away

Here they have a lot of fun, puttin' trouble on the run
Oh man you'll find young and the old twistin' the night away
Here's a man in evening clothes, how he got here I don't know
I don't know but man you ought to see him go
Twistin' the night awayCaptcha
Liedje Rod Stewart Twistin The Night Away is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Twistin The Night Awaymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Rod Stewart Twistin The Night Away downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Twistin The Night Away in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.