Songtekst van Roger Mcguinn: Knockin' On Heaven's Door

Knockin' On Heaven's Door


Mama, take this badge away from me
I don't need it anymore
It's gettin' dark, too dark for me to see
I feel like I'm knockin' on heaven's door

Knock, knock, knockin' on heaven's door
Knock, knock, knockin' on heaven's door
Knock, knock, knockin' on heaven's door
Knock, knock, knockin' on heaven's door

Mama, take these guns and bury them in the ground
For I can't shoot them anymore
That long black cloud is comin' down
I feel like I'm knockin' on heaven's door

Knock, knock, knockin' on heaven's door
Knock, knock, knockin' on heaven's door
Knock, knock, knockin' on heaven's door
Knock, knock, knockin' on heaven's door

Knock, knock, knockin' on heaven's door
Can't you here me knockin'
Knock, knock, knockin' on heaven's door
Oh Lord I'm knockin'
Knock, knock, knockin' on heaven's door
I am knockin'
Knock, knock, knockin' on heaven's doorCaptcha
Liedje Roger Mcguinn Knockin' On Heaven's Door is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Knockin' On Heaven's Doormits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Roger Mcguinn Knockin' On Heaven's Door downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Knockin' On Heaven's Door in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.