Without Your Love


Now that you're gone
It's no fun without you
I just think of things we used to do
Like watching the sunset
Over the sea
And sailing the islands
So happy and free

Now that you're gone
I have to face living
Without your eyes to see through
Shadows are falling
Before all my steps
I can't see the path through
The tears that I've wept

Without your love
The days are so long
And I can't believe you're gone

I'm without your love
Now that you're gone
Without your love
Now that you're gone

Now that you're gone
I need help accepting
This mercy so severe
Mornings I wake up
And reach out for you
Then I remember
But what can I do

Without your love
The days are so long
And I can't believe you're goneCaptcha
Liedje Roger Mcguinn Without Your Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Without Your Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Roger Mcguinn Without Your Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Without Your Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.