Verrückt Nach Dir


Augen
die Hände auf deiner Haut

du tanzt mit jedem
eng und vertraut
Sie alle wollen dich heut' ganz allein für sich
Jeder trinkt und versinkt in deinen meergrünen Augen

Heute Nacht ist jeder verrückt nach dir
Heute Nacht will jeder die Nacht mit dir
Du bist die Frau
die wilde Phantasien provoziert
Heute Nacht ist jeder verrückt nach dir

Männergedanken
nur Sieg und Rauch

ich kenn' ihre Wünsche
ich hab' sie auch
Sie alle wollen dich und sie beneiden mich

du gehörst mir allein und das seit so vielen Jahren

Heute Nacht ist jeder verrückt nach dir
Heute Nacht will jeder die Nacht mit dir
Du bist die Frau
die wilde Phantasien provoziert
Heute Nacht ist jeder verrückt nach dir

Du bist die Frau
die wilde Phantasien provoziert
Heute Nacht ist jeder verrückt nach dir
Heute Nacht ist jeder verrückt nach dir
Heute Nacht will jeder die Nacht mit dir
Heute Nacht ist jeder verrückt nach dir
Heute Nacht will jeder die Nacht mit dirCaptcha
Liedje Roland Kaiser Verrückt Nach Dir is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Verrückt Nach Dirmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Roland Kaiser Verrückt Nach Dir downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Verrückt Nach Dir in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.