Fool


I should have seen my end coming from a long way off
My friends said "Man she'll give you the blues, so man, don't get caught"
But I went right ahead and told myself a pack of lies
And spent night after hammered night getting back my mind

Ohhh! I am a fool when I need you, I'm a fool to believe
My heart is so wide open, I'm so easy to deceive
I'm a fool I keep believing, I'm a fool I'll believe at all
I'm a fool who'll keep on trying, and like a fool, I will crawl

I waste time in my mind, thinking of you
I am a fool I know
I should be healing myself, instead of hurting myself
I am a fool I know, I know, I know!
And it hurts to keep learning the same lessons in pain
I am a fool I know
Self mutilation is the only thing I know
I am a fool I know

I see your front teeth sharpen and I watch your muscles flex
You have the kind of eyes that turn mere mortals into wrecks
And I know first hand so well all the high times you direct
Seduced, Rejected, Reduced, Ejected again!

Yeah!
Ohhh! I am a fool when I need you, I'm a fool to believe
My heart is so wide open, I'm so easy to deceive
I'm a fool I keep believing, I'm a fool I'll believe at all
I'm a fool who'll keep on trying, and like a fool, I will crawl

You can do anything you want
You look down, you'll see me crawling after you!
I am a fool I know, because it's all I know
I am a fool I know, I know, I know
Ohh, I am a fool I knowCaptcha
Liedje Rollins Band Fool is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Foolmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Rollins Band Fool downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Fool in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.