Songtekst van Rose Royce: Doesnt Have To Be This Way

Doesnt Have To Be This Way


Every time I try to make you see
The way our life should be
The two of us with no one in between
You turn away, you wont share my dream

How can I be so sure
That youre feeling the same, yeah
I realize theres no cure
But this is insane

It doesnt have to be this way
It doesnt have to be this way
We can work it out
We can work it out

Doesnt have to be this way
We can work it out
We can work it out

Dont you think that time is closing in
Time keep closing in, its closing in
Come with me and youll be given
A first class ticket to heaven

Your love is so secure
Through fire and rain, you know it is
I can assure you
Ill erase the pain

It doesnt have to be this way
It doesnt have to be this way
We can work it out
We can work it out

Doesnt have to be this way
We can work it out
We can work it out

SOS
Save our love
SOS
Save our love

SOS
Save our love
SOS
Save our love

How can I be so sure
That youre feeling the same, yeah
I realize theres no cure
But this is insane

It doesnt have to be this way
It doesnt have to be this way
We can work it out
We can work it out

Doesnt have to be this way
We can work it out
We can work it outCaptcha
Liedje Rose Royce Doesnt Have To Be This Way is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Doesnt Have To Be This Waymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Rose Royce Doesnt Have To Be This Way downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Doesnt Have To Be This Way in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.