Songtekst van Ruth Etting: Dont Tell Him What Happened to Me

Dont Tell Him What Happened to Me


I loved him, I lost him;
He craved a thrill,
I can't forget him;
I love him still
It's over, all over,
And yet, I find,
That he's always on my mind

Tell me where he is, tell me where he goes,
Tell me what he does, tell me who he knows,
But don't tell him what happened to me

If he says his life now is like a song,
Tell him he was right, tell him I was wrong,
But don't tell him what happened to me

Let him remember me as I used to be,
When his love for me made me strong and free

Ask him if the new kisses are divine,
Ask him if they thrill just as much as mine,
But don't tell him what happened to me

Let him remember me as I used to be,
When his love for me made me strong and free

I wonder if the new kisses are divine,
I wonder if they thrill just as much as mine
Oh, don't tell him what happened to meCaptcha
Liedje Ruth Etting Dont Tell Him What Happened to Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dont Tell Him What Happened to Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ruth Etting Dont Tell Him What Happened to Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dont Tell Him What Happened to Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.