Songtekst van Ry Cooder: How Can You Keep On Moving (unless You Migrate Too)

How Can You Keep On Moving (unless You Migrate Too)


(Agnes Cunningham)
(C) - (F) - (G)

(C) How can you keep on moving un (F) less you migrate (C) too

They tell ya to keep on moving but (G) migrate, you must not do
The (C) only reason for moving and the (F) reason why I (C) roam
To move to a new lo (G) cation and find myself a (C) home

I can't go back to the homestead, the shack no longer stands
They said I was uneeded, had no claim to the land
They said, "Come on, get moving, it's the only thing for you"
But how can you keep moving unless you migrate too

Now if you pitch your little tent along the broad highway
The Board of Sanitation says, "Sorry, you can't stay"
Come on, come on, get moving it's their everlasting cry
Can't stay, can't go back, can't migrate, so where the hell am I

How can you keep on moving unless you migrate too
They tell ya to keep on moving but migrate, you must not do
The only reason for moving and the reason why I roam
To move to a new location and find myself a homeCaptcha
Liedje Ry Cooder How Can You Keep On Moving (unless You Migrate Too) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied How Can You Keep On Moving (unless You Migrate Too)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ry Cooder How Can You Keep On Moving (unless You Migrate Too) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje How Can You Keep On Moving (unless You Migrate Too) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.