Natural


Loving you isn't just luck or illusion,
It's in the make up of our DNA
It's not by chance we make the perfect solution,
Don't fight it baby, you know that it's just destiny's way
Baby loving You,
Comes easily to me
It's what I'm living for, it's all in the chemistry
Baby loving you, is how it's meant to be, it's something that is all so natural to me
(natural)
We've got the answers but there's no explanation,
We've got each other baby come what may
(Come what may)
It's in the sciences genetically proven,
Coz when you touch me the reaction, it just blows me away
Baby loving you,
Comes easily to me
It's what I'm living for, it's all in the chemistry
Baby loving you, is how it's meant to be,
It's something that is all so natural to me
Baby loving you,
Comes easily to me
It's what I'm living for, it's all in the chemistry
Baby loving you, is how it's meant to be,
It's something that is all so naturalCaptcha
Liedje S Club 7 Natural is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Naturalmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje S Club 7 Natural downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Natural in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.