Songtekst van S Club 8 (S Club Juniors): I Come Alive

I Come Alive


One, two, three, four

I come alive, I can describe

You try to wake me in the morning
When the dark turns into light
Everywhere there's a funny feeling
When the sun is just too bright

(Hey hey hey) When I think of you
(Makes me high) Just the thought of you
(Tell me why)Takes conrtol of me,
and now every day I feel the same way

I come alive
Every time I think of you
I scream your name
I can describe
Every little thing that you do
Do you feel the same (Please tell me)

Being around you's so easy
It makes me happy in every way
When I come home in the evening
I can't wait for the next day

(Hey hey hey) When I think of you
(Makes me high) Just the thought of you
(Tell me why)Takes conrtol of me,
and now every day I feel the same way

I come alive
Every time I think of you
I scream your name
I can describe
Every little thing that you do
Do you feel the same (Please tell me)

Let me tell you what I think
Because I'm going to explode if I don't tell you
Do you feel the same I do (Help me)
Am I on my own
I come alive

I come alive
Every time I think of you
I scream your name
I can describe
Every little thing that you do
Do you feel the same (Please tell me)Captcha
Liedje S Club 8 (S Club Juniors) I Come Alive is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Come Alivemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje S Club 8 (S Club Juniors) I Come Alive downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Come Alive in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.