Dancing In The Street


Callin' out around the world
Are you ready for a brand new beat?
Summer's here and the time is right
For dancin' in the streets
Dancin' in Chicago
Down in New Orleans
In New York City

All we need is music, sweet music
There'll be music everywhere
There'll be swingin', swayin' and records playin'
And dancin' in the streets

Oh, it doesn't matter what you wear
Just as long as you are there
So come on, every guy grab a girl
Everywhere around the world
There'll be dancin'
Dancin' in the streets

This is an invitation
Across the nation
A chance for the folks to meet
There'll be laughin' and singin' and music swingin'
And dancin' in the streets

Oh, it doesn't matter what you wear
Just as long as you are there
So come on, every guy grab a girl
Everywhere around the world
There'll be dancin'
Dancin' in the streets

Dancin' in the streets
Dancin' in the streets







Captcha
Liedje S Club 8 Dancing In The Street is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dancing In The Streetmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje S Club 8 Dancing In The Street downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dancing In The Street in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.