One Step Closer


One Step Closer:

I've been waiting such a long time
Just tryin' to get through
And it's takin' all of my strength
To keep me here away from you

It doesn't matter just how long it takes
Nothing changes when we're apart
It's just a little bit longer,
We've come this far

Chorus:
One step closer to heaven baby
Means one step closer to you
They'll be no more living without you baby
I'm counting each minute
'Till I'm back to you
One step closer to heaven baby
Hold on, hold on
Hold on to my lovin'

I've been saving every little bit of my love for you
I've been dreaming just to get by
It so exciting, fantasing

It doesn't matter just how long it takes
Just to know we'll be back together
But this time it's forever

Chorus:
One step closer to heaven baby
Means one step closer to you
They'll be no more living without you baby
I'm counting each minute
'Till I'm back to you
One step closer to heaven baby
Hold on, hold on
Hold on to my lovin'

It doesn't matter just how long it takes
Nothing changes when we're apart
It's just a little bit longer,
We've come this far

Chorus:
One step closer to heaven baby
Means one step closer to you
They'll be no more living without you baby
I'm counting each minute
'Till I'm back to you
One step closer to heaven baby
Hold on, hold on
Hold on to my lovin'
It doesn't matter just how long it takes
Nothing changes when we're apart
It's just a little bit longer,
We've come this far

One step closer to heaven baby
Means one step closer to you
They'll be no more living without you baby
I'm counting each minute
'Till I'm back to you

One step closer to heaven baby
Means one step closer to you
They'll be no more living without you baby
I'm counting each minute
'Till I'm back to you

One step closer to heaven baby
Hold on, hold on
Hold on to my lovin'Captcha
Liedje S Club 8 One Step Closer is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied One Step Closermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje S Club 8 One Step Closer downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje One Step Closer in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.