Sexy Girl


Sexy girl Sexy girl
Sex Sex Sex
Sexy girl Sexy girl
Sex Sex Sex

Sexy girl Sexy girl
Sex Sex Sex
Sexy girl Sexy girl
Sex Sex Sex

Sexy girl

Get up and play with me the game of provocation
Don't be late tonight "?cause the fun is guaranteed
You wanna try a more relaxing situation
get up and dance hypnotic music is on the beat

Don't be afraid it's allright, don't run away
Don't need to turn off the light, you got to stay
Don't be afraid I won't bite, don't run away
"?Cause now I'm ready to play

Sexy girl Sexy girl
Sex Sex Sex
Sexy girl Sexy girl
Sex Sex Sex

Sexy girl Sexy girl
Sex Sex Sex
Sexy girl Sexy girl
Sex Sex Sex

Sexy girl

You lightened up my dream, it's not immagination
Exciting feeling, no I never can deceive
We are moving in such a perfect synchopation
get up and dance hypnotic music is on the beat

Don't be afraid it's allright, don't run away
Don't need to turn off the light, you got to stay
Don't be afraid I won't bite, don't run away
"?Cause now I'm ready to play

Sexy girl Sexy girl
Sex Sex Sex
Sexy girl Sexy girl
Sex Sex Sex

Sexy girl Sexy girl
Sex Sex Sex
Sexy girl Sexy girl
Sex Sex Sex

Sexy girlCaptcha
Liedje Sabrina Sexy Girl is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sexy Girlmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Sabrina Sexy Girl downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sexy Girl in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.