Songtekst van Saddle Club, The: The Sun Is Always Shining

The Sun Is Always Shining


hey
it's great to see you again my friend
here we are, we're the saddle clu
and now a new adventure can begin

so come and take a ride through the countryside
we're gonna fly high higher than we've ever done
before
it's a wonderful life, and there's so much more
and the sun is always shining when I see your
face is smiling every day
and the sun is always shining when I see you face
is smiling when I say hey

hey
it's great to see you again my friend
here we are, we're going far
we're heading for Pine Hollow, come join in

so come and take a ride through the countryside
we're gonna fly high higher than we've ever done
before
leave your troubles behind, they're not worth it for sure
and the sun is always shining when you see that silver
lining through the grey
and the sun is always shining when I see your face is
smiling when I say hey

so come and take a ride through the countryside
we're gonna fly high higher than we've ever done
before
it's a wonderful life, and there's so much more
and the sun is always shining when we are riding
on our way
and the sun is always shining when you see that silver
lining through the grey
and the sun is always shining when I see your face is
smiling when I say hey

hey
it's great to see you again my friend
here we are, we're the saddle clu
and now our new adventure can beginCaptcha
Liedje Saddle Club, The The Sun Is Always Shining is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Sun Is Always Shiningmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Saddle Club, The The Sun Is Always Shining downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Sun Is Always Shining in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.