Songtekst van Saddle Club, The: We Are The Saddle Club

We Are The Saddle Club


We are The Saddle Club
We are one
We are The Saddle Club
Fun and adventure in the sun

Riding out in the morning dew
Going out for a hack
Home again in the evening
With the wind behind our backs
Make our way under sunny skies
Happy in every way
Gotta take care of our horses
And get them ready for another day

We are The Saddle Club
We are one
We are The Saddle Club
Fun and adventure in the sun

We are The Saddle Club

There's a lot to do
And so much to see
Let's go out and ride
When I jump on my horses back
It's a feeling I can't describe
Everything that we do
In every possible way
We love our horses so much
So let's go out and play

We are The Saddle Club
We are one
We are The Saddle Club
Fun and adventure in the sun

We are The Saddle ClubCaptcha
Liedje Saddle Club, The We Are The Saddle Club is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied We Are The Saddle Clubmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Saddle Club, The We Are The Saddle Club downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje We Are The Saddle Club in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.