Love Is Stronger Than Pride


I won't pretend that I intend to stop living
I won't pretend I'm good at forgiving
But I can't hate you
Although I have tried

I still really really love you
Love is stronger than pride
I still really really love you

I won't pretend that I intend to stop living
I won't pretend I'm good at forgiving
But I can't hate you
Although I have tried

I still really really love you
Love is stronger than pride
I still really really love you

Sitting here wasting my time
Would be like
Waiting for the sun to rise
It's all too clear things come and go
Sitting here waiting for you
Would be like waiting for winter
It's gonna be cold
There may even
Be snow

I still really really love you
Love is stronger than pride
I still really really love you
Love is stronger
I still really love you
Love is stronger than prideCaptcha
Liedje Sade Love Is Stronger Than Pride is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Love Is Stronger Than Pridemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Sade Love Is Stronger Than Pride downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Love Is Stronger Than Pride in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.