Songtekst van Sade: Somebody Already Broke My Heart

Somebody Already Broke My Heart


You came along when I needed a saviour
Someone to pull me through somehow
I've been torn apart so many times
I've been hurt so many times before
So I'm counting on you now

Somebody already broke my heart
Somebody already broke my heart

Here I am
So don't leave me stranded
On the end of a line
Hanging on the edge of a lie
I've been torn apart so many times
I've been hurt so many times before
So be careful and be kind

Somebody already broke my heart
If someone has to lose, I don't want to play
Somebody already broke my heart
No, no I can't go there again

You came along when I needed a saviour
Someone to pull me through somehow
I've been torn apart so many times
I've been hurt so many times before
So I'm counting on you now

Somebody already broke my heart
If someone has to lose, I don't want to play
Somebody already broke my heart
No, no I can't go there againCaptcha
Liedje Sade Somebody Already Broke My Heart is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Somebody Already Broke My Heartmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Sade Somebody Already Broke My Heart downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Somebody Already Broke My Heart in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.