My Name Is Sam


My name is Sam
Oh ya
Your time is up
I'm the one who makes the decisions
My name is Sam
Oh ya
We won't need luck I'm watching you on your mission
"My Name is Sam"
I'm gonna roll your heart out, and use it for a carpet
"My Name is Sam"
I'm gonna walk you home, and shove you in your basket
You don't look well
Do you need your mother, or maybe your father?
I just can't tell
Just tell me why, why should I bother?
"My Name is Sam"
I'm gonna roll your heart out, and use it for a carpet
"My Name is Sam"
I'm gonna walk you home, and shove you in your basketCaptcha
Liedje Saga My Name Is Sam is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied My Name Is Sammits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Saga My Name Is Sam downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje My Name Is Sam in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.