Songtekst van Sam Palladio & Jonathan Jackson: Be My Girl

Be My Girl


I know it's wrong but I want you
Even if you can't tell
By the way that you're looking
I know you want me as well
And before the night's over
We both are gonna give in
So come a little bit closer
Where you and I can begin

Slowly

Oehhh fast, oehhh slow
Doesn't matter where, baby let's go
Oehhh fast, oehhh slow
Don't you wanna be my girl

You twirl your hair with your fingers
Girl I know what that means
I see you there in the corner
You should be dancing with me
And before the night's over
We both are gonna give in
So come a little bit closer
Where you and I can begin

Slowly

Oehhh fast, oehhh slow
Doesn't matter where, baby let's go
Oehhh fast, oehhh slow
Don't you wanna be my girl

Slowly

Oehhh fast, oehhh slow
Doesn't matter where, baby let's go
Oehhh fast, oehhh slow
Don't you, Don't you
Don't you wanna be my girlCaptcha
Liedje Sam Palladio & Jonathan Jackson Be My Girl is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Be My Girlmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Sam Palladio & Jonathan Jackson Be My Girl downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Be My Girl in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.