Songtekst van Sammy Hagar: There's Only One Way To Rock

There's Only One Way To Rock


"There's Only 1 Way to Rock" as recorded by
Sammy Hagar

I heard it called by different names
All over the world But it's all the same
Now there's so many ways to make love
A million ways I been thinking of

CHORUS 1:
But there's only 1 way There's only 1 way to rock

How many things can get you high
I'm gonna try 'em all just once before I die
And you can analyze this situation
To me it's all just mental masterbation

CHORUS 2:
There's only 1 way There's only 1 way to rock
There's only 1 way There's only 1 way to rock

Now quickly Check the hands on the clock
It's 8:05 It's time to rock
This world can disagree They don't understand How it can be
And it's not my point of view It's a fact
And you know that it's true

CHORUS 2:

Crank up the drums Crank up the bass
Crank up the Les Paul In your face

There's only 1 way There's only 1 way to rock

There's only 1 way There's only 1 way
There's only 1 way----To rock
To rock To rock One way to rock

--ScribeCaptcha
Liedje Sammy Hagar There's Only One Way To Rock is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied There's Only One Way To Rockmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Sammy Hagar There's Only One Way To Rock downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje There's Only One Way To Rock in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.