Okay Ako


Okay ako!

try to understand me
this is just the real me
why can't i just be myself and be accepted
can't you see
di na kailangan mag kungwari kung minsan
wala naman masa sa ginagawa
diskarte ko'y iba
ang kailangan
ako'y pagbigyan
tumindig sa sarili
supports what i need
sa akin berkada
sa akin pamilya
wag ipilit sa akin ang hindi ako
okay ako
okay ako
okay akoCaptcha
Liedje Sandara Parks Okay Ako is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Okay Akomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Sandara Parks Okay Ako downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Okay Ako in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.