Alcoholic Coma


Trapped in my room
Sodomizing a bitch
I open a smirnoff
And start to drink

After two litres
I go to the streets
Totaly drunk
And fainted to the ground

Through my veins
United with my blood
The alcohol is running wild

I can't stop
This pleasure to my flesh
'cause it turns me so excited

Now the walls are white
People around me
My end, in a hospital bed
Into the alcoholic comaCaptcha
Liedje Sarcofago Alcoholic Coma is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Alcoholic Comamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Sarcofago Alcoholic Coma downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Alcoholic Coma in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.