Songtekst van Sargeist: Disciple Of The Heinous Path

Disciple Of The Heinous Path


Secrets born in me are the conjurations
Malicious mysteries-calling of the blood
Morbid esoteries written on human skins
Unfit for a world like this-a place of suffering

Disciple of the Heinous Path
The covenant of pestilence
I am a soldier, a fanatic
With a heart sworn to the Dark Lord

My flesh is the abode of complex entities
A temple and a grave-a Chalice of His wrath
The candlelight is pouring down from a flickering flame
Pure black energy and obscurity

The rapture of my murder
These dark tormenting desires
Perversion-tyranny
Disciple of the Heinous PathCaptcha
Liedje Sargeist Disciple Of The Heinous Path is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Disciple Of The Heinous Pathmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Sargeist Disciple Of The Heinous Path downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Disciple Of The Heinous Path in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.