Songtekst van Saviour Machine: The Ancient Serpent

The Ancient Serpent


Ten horns arise, the seven heads
Upon its crowns and diadems
Its tail swept down unto the earth
The stars of heaven; a third has turned

The dragon stands before her cries of life
Bound to devour the child of light
And now the serpent's crown shall be bestowed
Unto the beast, unto its throne

The ancient serpent, the ancient son
The ancient horror, the ancient one
The ancient mystery of all iniquity
Is now complete within it's silent trinity

"You were the seal of all perfection
Perfect in beauty, knowledge and wisdom
And you defiled your sanctuaries
By the multitude of your iniquities"

"And you were cast unto the ground
And I brought fire forth from your midst
And it devoured you from within
As it empowered all that is sin"

The ancient serpent, the ancient son
The ancient horror, the ancient one
The ancient mystery of all iniquity
Is now complete within it's silent trinity

The age of grace is over
The legacy is fate

The age of grace is over
As destiny awakesCaptcha
Liedje Saviour Machine The Ancient Serpent is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Ancient Serpentmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Saviour Machine The Ancient Serpent downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Ancient Serpent in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.