Life Support


You need me
And I need this illusion of safety
I'm just too scared of being alone
Without you, my air supply is low
And my heart is going to explode
Feed me a steady diet of resuscitator thrusts
Look at the lonely people, decayed and feeble
And look at what it's doing to us
So put me on your life support
My pulse is fading and my breath is short
So put me on your life support
I'm damaged goods on your police report
You were the adrenaline shot to my heart
When euphoria and I just couldn't part
Look at the lonely people, decayed and feeble
And look at what it's doing to usCaptcha
Liedje Scarlet Life Support is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Life Supportmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Scarlet Life Support downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Life Support in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.