Man in a Cage


You are a man of society
Have you gone and risked your integrity?
Isn't it good?
She presses your shirt
An hour later you'll be dishing the dirt
Was she worth it
Was she like your wife?
Did she scream with delight?
Oh it gets deeper
Oh left you stranded
And now you're a man in a cage
Oh you were naked
People are screaming
"Now you're a man without a name"
To be conceived without a care
Would you like to wipe your hands of the whole affair?
For you it was lust
Now you're a mess
When you could be headlines in the tabloid press
Was she worth it?
Was she like your wife?
Did she scream with delight?
Oh it gets deeper
Oh left you stranded
And now you're a man in a cage
Oh you were naked
People are screaming
"Now you're a man without a name"
Was she worth it
Did she make your earth move
Did she scream with delight
Did she shout it from the rooftops?
Oh it gets deeper
Oh left you stranded
And now you're a man in a cage
Oh you were naked
People are screaming
"Now you're a man without a name"
Oh you were naked
Oh you were naked
Now you're a man in a cage
You are a man in a cageCaptcha
Liedje Scarlet Man in a Cage is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Man in a Cagemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Scarlet Man in a Cage downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Man in a Cage in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.