Nymphoteens


Are you vlunerable right now? Can I own you somehow? Do I make you feel degraded? Like a worthless piece of meat
Bound beaten and overrated Nymphoteens silver screens
We are all just friends
Tell me I'm your sex machine
Living out your wettest dream
Making every nympho scream
Or date raping every teen
I'm your narcissistic self esteemCaptcha
Liedje Scarlet Nymphoteens is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Nymphoteensmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Scarlet Nymphoteens downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Nymphoteens in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.