OD


Welcom to the world of the manic depressed
Hopped up on Valium and in cardiac arrest
Hold me closer when this world ends
We could share our endorphins
We could sleep with loaded shotguns and trigger happy trends
To become prosthetic and disinfect our friends
For the panic attacked and the socially phobic
The human pets neurotic and hopeless
We're all hopeless tonight
I don't need your therapy
I don't want you telling me Everything will be alrightCaptcha
Liedje Scarlet OD is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied ODmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Scarlet OD downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje OD in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.