Howling Boy


Howling boy,
And he is coming out,
Howling boy,
And he is coming
Boy, your eyes are wide,
With something you can't hide,
They'll break a stick across your back,
They'll kill your dreams and tell you that
You're a howling boy,
He's coming out,
And he's coming out,
And he's almost there,
This howling, howling boy,
Howling boy,
And he is coming
Boy, don't believe then, don't take them so seriously,
They'll try their best to keep you down,
They'll throw you in and watch you drown
You're a howling boy,
He's coming out,
And he's coming out,
And he's almost there,
This howling, howling boy,
Don't believe them
Howling boy
Don't take them so
He is a howling boy
They'll try to breaking
Howling boy
This howling boy
Howling boy,
And he is coming
Boy, your eyes are wide,
With all the things you can't hide,
They'll break a stick across your back,
They'll kill your dreams and tell you that
You're a howling boy,
He's coming out,
And he's coming out,
And he's almost there,
This howling, howling boy,
Don't believe them
Howling boy
Don't take them so
He is a howling boy
They'll try to breaking
Howling boy
This howling boyCaptcha
Liedje Scheer Howling Boy is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Howling Boymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Scheer Howling Boy downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Howling Boy in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.