Songtekst van Schism: Hey Dude, I Fucked Your Mom Last Night

Hey Dude, I Fucked Your Mom Last Night


You laughed when you stole my girlfriend,
I cried all through that weekend,
But guess what? That's all right,
Cuz, Hey dude, I fucked your mom last night,

Hey dude,
Hey dude,

I was down so I went for a pizza,
She was there but I didn't even see her,
She said "what's up with you?,
Is there anything that I can do?"

So she took me out to the movies,
And in the back when she went down and blew me,
It was cool,
It was out of sight,
Hey dude, I fucked your mom last night,

Hey dude, I fucked your mom last night,
Hey dude, I fucked your mom last night,
And again in the morning,
She called my name when she was cumming,
Hey dude, I fucked your mom last night,
Hey dude,
Hey dude,

Here I am in your parents bedroom,
Your mom says that I'm always welcome,
But just before I say good bye,
Hey dude, I fucked your mom last night,

Hey dude, I fucked your mom last night,
Hey dude, I fucked your mom last night,
And again in the morning,
She called my name when she was cumming,
Hey dude, I fucked your mom last night,

You laughed when you stole my girlfriend,
I cried all through that weekend,
But guess what? That's all right,
Cuz, Hey dude, I fucked your mom last night,

Hey dude, I fucked your mom last night,
Hey dude, I fucked your mom last night,
And again in the morning,
She screamed my name when she was cumming,
Hey dude, I fucked your mom last,
I fucked your mom last,
I fucked your moms ass right,
Hey dude, I fucked your mom last night,
Hey dude, I fucked your mom last night,
Hey dude, I fucked your mom last night,
Hey dude, I fucked your mom last night,
Hey dude, I fucked your mom last night,
Hey dude, I fucked your mom last night,
Hey dude, I fucked your mom last night,
Hey dude, I fucked your mom last nightCaptcha
Liedje Schism Hey Dude, I Fucked Your Mom Last Night is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hey Dude, I Fucked Your Mom Last Nightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Schism Hey Dude, I Fucked Your Mom Last Night downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hey Dude, I Fucked Your Mom Last Night in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.