Songtekst van Seals & Crofts: Put Your Love In My Hands

Put Your Love In My Hands


(lyrics by Lana Bogan; music by Walter Heath, 1975)

From the album SUDAN VILLAGE (1976)

Look around your life Are you satisfied with what you are?
Don't you think that you'd be happier with me? Look inside yourself
Won't you take a searching moment to see,
If you might be much better off with me?

Put your love in my hands Put your love in my hands
Don't put off all the plans that I have made for you and me
Put your love in my hands Just put your love in my hands
Unless you try it you can't know how good it will be

Look today on the face Forget the time they left you alone
And take a love that you can call your own

Put your love in my hands Put your love in my hands
With just a little pain and a little grief, what more can you need?
Put your love in my hands Just put your love in my hands
And I promise you'll be happier and better off with me, better off with me
Put your love in my hands Just put your love in my hands
With just a little pain and a little grief, what more can you need?
Put your love in my hands Just put your love in my hands
And I promise you'll be happier Put your love, love put your love in my handsCaptcha
Liedje Seals & Crofts Put Your Love In My Hands is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Put Your Love In My Handsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Seals & Crofts Put Your Love In My Hands downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Put Your Love In My Hands in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.