Will Ye Go Lassie Go


Traditional Scottish Ballad)

Harp Intro

The summertime is coming
And the trees are sweetly blooming
And the wild mountain thyme
Grows around the blooming heather

Will you go lassie go
And we'll all go together
To pluck wild mountain thyme
All around the blooming heather
Will you go lassie go

I will build my love a tower
Near yon' pure crystal fountain
And on it I will place
All the flowers of the mountain

Will you go lassie go
And we'll all go together
To pluck wild mountain thyme
All around the blooming heather
Will you go lassie go

Harp

If my true love she were gone,
I would surely find another
Where the wild mountain thyme
Grows around the blooming heather

Will you go lassie go
And we'll all go together
To pluck wild mountain thyme
All around the blooming heather
Will you go lassie go
And we'll all go together
To pluck wild mountain thyme
All around the blooming heather
Will you lassie go

(gd/naasCaptcha
Liedje Sean O'Se Will Ye Go Lassie Go is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Will Ye Go Lassie Gomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Sean O'Se Will Ye Go Lassie Go downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Will Ye Go Lassie Go in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.