Songtekst van Selena: Amor Prohibido (English Translation)

Amor Prohibido (English Translation)


With A crazy longing
i want to see you today
i await that moment
in which i'll hear your voice

And whenn finally
we are together, the two of us

Who cares what your mom and dad
will say
here, the only thing that matters is our love
i love you

(chorus)

"Forbidden love"they murmur
on the streets
Because we're from different
societies
"forbidden love"everyone
tells us
money doesn't matter
to you nor to me
nor to the heart
oh, oh baby

Although i'm poor
all of this that i give to you
is worth more than money
Because it is truly love

And whenn finally
we are together, the two of us

Who cares what your mom and dad
will say
here, the only thing that matters is our love
i love you

(chorus)Captcha
Liedje Selena Amor Prohibido (English Translation) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Amor Prohibido (English Translation)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Selena Amor Prohibido (English Translation) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Amor Prohibido (English Translation) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.