FNT


Fascinating new thing
You delight me
And I know you're speaking of me
Fascinating new thing
Get beside me
I want you to love me
I'm surprised that you've never been told before
That you're lovely and you're perfect
And that somebody wants you

Fascinating new thing
The scene makin'
Want a temporary saviour
Fascinating new thing
Don't betray them
By becoming familiar
I'm surprised that you've never been told before
That you're lovely and you're perfect
And that somebody wants you
I'm surprised that you've never been told before
That you're priceless and you're precious
Even when you are not newCaptcha
Liedje Semisonic FNT is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied FNTmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Semisonic FNT downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje FNT in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.