Devi Ricordar


Tu devi ricordar
Che il pi? grande amor tu l'avrai da me
Forse lontana te ne andrai
Mille illusioni troverai
Tu devi ricordar
Che io vivo in te, he tu vivi in me
Il nostro destino non ci pu? separar
Questoo devi ricordar

Tu devi ricordar
Che il pi? grande amor tu l'avrai da me
Forse lontana te ne andrai
Mille illusioni troverai
Tu devi ricordar
Che io vivo in te, he tu vivi in me
Il nostro destino non ci pu? separar
Questoo devi ricordarCaptcha
Liedje Sergio Endrigo Devi Ricordar is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Devi Ricordarmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Sergio Endrigo Devi Ricordar downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Devi Ricordar in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.