Songtekst van S.E.S.: Dreams Come True *English Version*

Dreams Come True *English Version*


Here I am with open arms
waiting for my boy to come to me
And when my baby's here with all his charms
I'll whisper to his ear in secrecry
baby

*Chorus*
Funny how all dreams come true
Like a fool I'm into you
The day we met I lost my sanity
Funny how I feel for you
Like a fool I'm into you
You washed away my insecurities

Here we lie heart to heart
the perfect night for keeping you so near
And we'll let all the world drift far apart
As I hear you whisper to my ear
baby

*Chorus*
Funny how all dreams come true
Like a fool I'm into you
The day we met I lost my sanity
Funny how i feel for you
Like a fool I'm into you

Dreams come true
Like a fool I'm into you
The day we met I lost my sanity
Funny what our love can do
Like a fool I'm into you boy

Dreams come true
Like a fool I'm into you
The day we met I lost my sanity
Funny how i feel for you
Like a fool I'm into you
You washed away my insecurities

Note: "Dreams Come True" in Korean was performed by SES
This English version was performed by TrishCaptcha
Liedje S.E.S. Dreams Come True *English Version* is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dreams Come True *English Version*mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje S.E.S. Dreams Come True *English Version* downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dreams Come True *English Version* in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.