10 Minutes


Silver pens, expensive smoke
Is all over, satan sucks
You know its true

Jesus Presley Elvis Christ
Happy parents standing in some living room

And its ten minutes back to the valley
Her city limits; Im gonna take you with me
And I will sing those songs
Back down the alley
And you can love me all the way home

Youve got taste and thats sad
Now youre listening like you never really had
Feel that wind beneath my coat
Youre a liar
Im a silly billy goat

And its about ten minutes back to valley

Everbody got sore
Cause they couldnt shop anymore
I wouldnt bother to tell my father that I was on the score
When its ten minutes back to valleyCaptcha
Liedje Shivaree 10 Minutes is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied 10 Minutesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Shivaree 10 Minutes downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje 10 Minutes in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.