Don't Rush


[Intro]

Do you like,
Do you like,
Do you like what you see
[x2]

[Oooe]

[Chorus]

Don't rush, baby don't rush[hey hey hey, Oo-eeey]
Don't rush, baby don't rush[hey hey hey, Oo-oo-ooeey]
Don't rush, baby don't rush[hey hey hey, Ooh-yea-eh oooe]
Don't rush, baby don't rush[Do you like what you see]

[Verse One]

I know it's after midnight, baby
You said you've gotta be to work at eight,
I'm feelin kinda kinky right now baby,
I'm tellin you, you might have to be late
[Whoe-oooe don't rush me]

[Chorus]

Don't rush, baby don't rush[Ooh no]
[I wanna take my time and do it right]Captcha
Liedje Silk Don't Rush is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Don't Rushmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Silk Don't Rush downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Don't Rush in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.