It's So Good


And i want you for the rest of my life

(1st Verse)

Remembering the first day You brought smiles to my face(ohh)
With Memeries I can't erase It's just so nice to know that you were
Made for me

(Chorus)

Its so Good to have you around
Someone who will never let me down
Good to have you around
And i want you for the rest of my life

(2nd Verse)

You have never let me down(ohh) After four years I'm so proud
Almost gave Love away But i must admit out of all you are the Best
Chorus 1x

Change is overtime how one day you may not be mine
But I'll charish every Moment you spend with me
I need you everyday(I need you Everyday)
So don't you ever go away
Your all I need, For me

Chorus to EndCaptcha
Liedje Silk It's So Good is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied It's So Goodmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Silk It's So Good downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje It's So Good in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.