Songtekst van Simon And Garfunkel: Bookends?Old Friends

Bookends?Old Friends


Old friends, old friends,
Sat on their parkbench like bookends
A newspaper blown through the grass
Falls on the round toes
of the high shoes of the old friends

Old friends, winter companions, the old men
Lost in their overcoats, waiting for the sunset
The sounds of the city sifting through trees
Settle like dust on the shoulders of the old friends

Can you imagine us years from today,
Sharing a parkbench quietly
How terribly strange to be seventy

Old friends, memory brushes the same years,
Silently sharing the same fears

Time it was
and what a
time it was
it was
A time of innocence
a time of confidences

Long ago
it must be
I have a photograph
preserve your memories
they're all that's left youCaptcha
Liedje Simon And Garfunkel Bookends?Old Friends is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bookends?Old Friendsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Simon And Garfunkel Bookends?Old Friends downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bookends?Old Friends in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.