Songtekst van Simon And Garfunkel: Old Friends/Bookends

Old Friends/Bookends


Old Friends
Old Friends
Sat on their park bench like bookends
Newspaper blowin' through the grass
Falls on the round toes
Of the high shoes
Of the old friends

Old Friends
Winter companions the old men
Lost in thier overcoats
Waiting for the sunset
The sounds of the city sifting through trees
Settle like dust
On the shoulders of the old friends

Can you imagine us years from today
Sharing a park bench quietly?
How terribly strange to be seventy

Old Friends
Memory brushes the same years
Silently sharing the same fear

(Musical Interlude)

A time it was
It was a time
A time of innocence
A time of confidences

Long ago it must be
I have a photograph
Preserve your memories
They're all that's left youCaptcha
Liedje Simon And Garfunkel Old Friends/Bookends is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Old Friends/Bookendsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Simon And Garfunkel Old Friends/Bookends downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Old Friends/Bookends in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.