Hail Holy Queen


[Hymn like]

Hail holy queen enthroned above
Oh Maria
Hail mother of mercy and of love
Oh Maria
Triumph all ye cherubim
Sing with us ye seraphim
Heaven and earth resound the hymn
Salve, salve, salve, regina

[Moderately Fast Rock]

Hail holy queen enthroned above
Oh Maria
Hail mother of mercy and of love
Oh Maria
Triumph all ye cherubim
Sing with us ye seraphim
Heaven and earth resound the hymn
Salve, salve, salve, regina

Our life, our sweetness here below
Oh Maria
Our hope in sorrow and in woe
Oh, oh, oh Maria
Triumph all ye cherubim (Cherubim)
Sing with us ye seraphim (Seraphim)
Heaven and earth resound the hymn
Salve, salve, salve, regina
Alleluia

Mater amaterintermerata
sanctus, sanctus, dominus
Virgo respice mater ad spice
sanctus, sanctus, dominus
Alleluia

Our hope in sorrow and in woe
Oh, oh, oh Maria
Triumph all ye cherubim (Cherubim)
Sing with us ye seraphim (Seraphim)
Heaven and earth resound the hymn
Salve, salve, salve, regina
Salve regina (wa, oh, oh)
Salve reginaCaptcha
Liedje Sister Act Hail Holy Queen is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hail Holy Queenmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Sister Act Hail Holy Queen downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hail Holy Queen in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.