Stirling Bridge


Advancing at midnight by hundreds we are,
All over the highlands we are coming down
At morning we have almost reached the forth
The battle is close, we already smell the blood

At dawn we can see foot soldiers crossing
Along the bridge, waiting to form
A hand picked group is holding for them
The flags got high, we charge now

We charge now
Over them, now
We charge now

Over them, now
The bridge falls down
Commoners against
A thousand horsemen knights

Over them, now
The bridge falls down
Over them now
We charge now

At dawn we can see, foot soldiers crossing
Along the bridge, waiting to form
And a hand picked group is holding for them
The flags got high and we charge now

In the gateway to the north
On the bridge we have shown the rules,
To them, and now we have their flesh
Spreading around, and we will
Hang it on our necks

On the bridge we have reached the victory
On the stirling bridge, the victoryCaptcha
Liedje Skiltron Stirling Bridge is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Stirling Bridgemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Skiltron Stirling Bridge downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Stirling Bridge in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.